Baseball 2021 Results


Tuesday, May 4, 2021 @ 5:30pm
Final
Minor Giants (Cal Ripken Minor) 1
Minor Dodgers (Cal Ripken Minor) 11
 
Saturday, May 1, 2021 @ 11:00am
Final
Major Royals (Cal Ripken Major/ 70) 5
Major Giants (Cal Ripken Major/ 70) 7
 
Saturday, May 1, 2021 @ 10:00am
Final
Minor Giants (Cal Ripken Minor) 1
Minor A's (Cal Ripken Minor) 4
 
Tuesday, April 27, 2021 @ 5:30pm
Final
Minor A's (Cal Ripken Minor) 0
Minor Dodgers (Cal Ripken Minor) 1
 
Saturday, April 24, 2021 @ 11:00am
Final
Major Giants (Cal Ripken Major/ 70) 12
Major Royals (Cal Ripken Major/ 70) 1
 
Saturday, April 24, 2021 @ 10:00am
Final
Minor Dodgers (Cal Ripken Minor) 8
Minor Giants (Cal Ripken Minor) 16
 
Wednesday, April 21, 2021 @ 5:30pm
Final
Minor A's (Cal Ripken Minor) 8
Minor Giants (Cal Ripken Minor) 7
 
Saturday, April 17, 2021 @ 11:00am
Final
Major Royals (Cal Ripken Major/ 70) 0
Major Giants (Cal Ripken Major/ 70) 14
 
Saturday, April 17, 2021 @ 10:00am
Final
Minor Dodgers (Cal Ripken Minor) 12
Minor A's (Cal Ripken Minor) 2
 
Tuesday, April 13, 2021 @ 5:30pm
Final
Minor Giants (Cal Ripken Minor) 1
Minor Dodgers (Cal Ripken Minor) 12
 
Saturday, April 10, 2021 @ 11:00am
Final
Major Giants (Cal Ripken Major/ 70) 9
Major Royals (Cal Ripken Major/ 70) 4
 
Saturday, April 10, 2021 @ 10:00am
Final
Minor Giants (Cal Ripken Minor) 8
Minor A's (Cal Ripken Minor) 10